Khám phá những điều đặc biệt ở 6 di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam được UNESCO công nhận

Các di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam là minh chứng của một nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt qua bao thế hệ và nay lại tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời đại mới, mang một màu … Continued